"Bästa skolan i Sollentuna? Vi ger dig kunskap för framtiden!"

Undervisning som utmanar din kreativitet och utvecklar din digitala förmåga.

Om skolan

 

• Kommunal förskola och skola med goda resurser 
• Vi strävar mot att bli bästa skolan i Sollentuna
• Professionella pedagoger
• Goda kunskapsresultat och höga meritvärden
• Grundskola där du kan gå från förskolan till nian
• Modern teknik (IKT) är en naturlig del i vår undervisning
• Eget kök med god mat och riklig salladsbuffé
• Naturskön miljö i hjärtat av Viby

 

Runbacka skolor är en kommunal skola i Sollentuna.

Runbacka skolor är en kommunal förskola och skola i Sollentuna.

 

Runbacka skolor i Sollentuna är en Olweus skola

 

 

 

Aktuellt på skolan

Föräldrautbildningar

Föräldrar är viktiga för sina barn, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder man vill vara. Då kan man behöva stöd för att hitta vägen i sitt föräldraskap. Sollentuna kommun erbjuder stöd i föräldraskapet från graviditeten tills barnet går ut grundskolan.Du kan som förälder få enskilt stöd eller delta i en föräldragrupp. Allt är kostnadsfritt. De föräldrautbildningar som erbjuds under hösten 2015 är

  • ABC – Alla Barn i Centrum
  • Trygghetscirkelns föräldraskap
  • KOMET

OBS! Sista ansökningsdatum är den 15 juni. Här hittar du mer informationom olika former av föräldrastöd, kontaktuppgifter samt formulär för intresseanmälan att delta i grupp:

Sprid gärna denna info till alla personal och föräldrar. Tack!
Familj- och förskoleteamet / Enheten för föräldrastöd

Information till vårdnadshavare

Arbetet med att rekrytera en rektor för Runbacka är nu klart. Ny rektor är Maria Nyström. Maria har de senaste åren varit biträdande på Tegelhagen och kommer succesivt att fasas in i tjänsten som rektor.

Jag är glad att Maria valt att ta detta uppdrag och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med henne och Runbackas skolområde med utmaningen att skapa Sveriges bästa skolor.

Med vänlig hälsning

Daniel Broman

Förvaltningschef

Fokus Sollentuna

Kommunen startar en serie temaföreläsningar riktade mot invånarna.  Först ut är temat Trygghet och säkerhet och det är Socialkontoret och Trafik- och fastighetskontoret som startar med var sin föreläsning den 27 maj. Läs mer i inbjudan. Kommunens övriga förvaltnigar kommer att finnas på plats med information kring temat utifrån det egna perspektivet. BUK finns där med Olweusinformation.

Våga visa

Runbacka skoor fick mycket fina vitsord från Våga visa efter att de granskat skolan under höstterminen. Vi fick höga betyg kring normer och värden, elevinflytande, skolans stratigiska arbete samt elevernans kännedom om kursplaner och centralt innehåll. Våga visa är ett samarbete mellan åtta kommuner kring utvärdering och uppföljning av verksamheten. Observatörerna är erfarna pedagoger och skolledare från någon av de andra kommunerna i samarbetet.  Varje observation resulterar i en rapport där verksamheten beskrivs och bedöms utifrån läroplanernas målområden. Läs hela rapporten om Runbacka här.

Skolan i sociala medier

Följ oss på Twitter, Pinterest och gilla oss på Facebook för att se vad som händer på skolan.

Statistik för meritpoängen för årets nior har kommit och glädjande nog konstaterar vi att båda niorna har gått ut grundskolan med fantastiska betyg!
9A: 265,2p
9B: 262,2p

Som jämförelse kan man kolla på tidigare rekordet på skolan, från förra året (244,6) eller snittet för hela landet förra året (214,8). Max är 340p. Förra året var snittet 270p för att kvala in på topp 20 i hela Sverige.

Detta medför att Runbacka skolor med största sannolikhet placerar sig h ö g t upp på listan över skolorna i kommunen, och i landet för den delen. Facit kommer senare.

Kul! Grattis till alla hårt kämpande elever och våra duktiga pedagoger!
...

View on Facebook

Statistik om mobbning på Runbacka skolor har kommit för läsåret 2014-2015 och det är mycket glädjande siffror!

Runans officiella mobbningssiffra är 1,5%, långtidsmobbningen är 0,6% vilket innebär att vi ligger mycket bra till (bäst?) bland skolorna i kommunen.

De Olweusansvariga (anti-mobbningsprogrammet som vi följer) tycker att skolan har en mycket genomtänkt plan och att de lätt kunde följa den röda tråden genom hela skolans verksamhet.

Under certifieringsmötet har vi fått mycket beröm för strukturen på hela vårt Olweusarbete på skolan (samtalsgrupperna, Olweusmålen för läsåret, rastvaktsupplägget, enkätresultaten, klassmötena på alla stadier och lite extra för högstadiet med framförallt självbildsarbetet, samt Olweusdagen).

De ser vår skola som en förebild och under hösten kommer Runbacka skolor att inspirera andra skolor genom att berätta om vårt anti-mobbningsarbete och hur vi lägger upp ett Olweusår.
...

View on Facebook

Igår delades också stipendium ut till några av avgångseleverna som på olika sätt visat särskilda färdigheter inom olika ämnen. Grattis! Välförtjänt!
(se nedan för namn på vinnarna och motivering)

Vinnarna (längst upp fr v):

Erik Hombert 9A, språk (Fr)
"Som med stort engagemang och intresse för Frankrikes språk och kultur har uppnått utomordentliga kunskaper."

Hugo Mattisson Kittel 9A, SO
"Med ett särdeles intresse för SO, imponerande allmänbildning och en alltid lika entusiastisk muntlig förmåga har du imponerat gång efter annan under lektionerna. Den politiska karriären är utstakad!"

Tobias Gustafsson 9A, MA
"Som med ett stort engagemang och intresse för såväl undervisningen som med sina klasskamrater har uppnått utomordentliga kunskaper i ämnet matematik."

Staffan Risberg 9a, NO
"Som med ett stort engagemang och nyfikenhet har utvecklat sina kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena."

Erik Gräsgårds 9B, slöjd
"För din känsla för färg och form och dina goda kunskaper i trä och metallslöjd"

William Sidfäldt 9A, MU
"För ditt fantastiska engagemang, din kreativitet & inte minst, musikalitet!"

Ida Holmgren 9A, SV
"..som med en sällsynt och imponerande förmåga att beröra sina läsare genom det skrivna ordet och med ett stort engagemang för ämnet svenska har utvecklat utomordentliga kunskaper i ämnet"

Längst ner t.v:

Anna Santos Enger 9B, Bild
"...som visat stor nyfikenhet och kreativitet i sina bilduppgifter och skapat spännande uttryck"

Ellen Hahne 9B, Idrott
"För stort intresse och mycket goda kunskaper i ämnet, både praktiskt och teoretiskt, förmåga att kunna samarbeta med alla, samt känsla för fair play."

Ellen Westerståhl 9B, HKK
"För ditt stora intresse för det praktiska arbetet och goda kunskaper i köket"

Linn Granöö 9A, EN
"Som tar sig an alla uppgifter och utmaningar med positiv attityd, stort engagemang och intresse och som gjort stora framsteg i ämnet genom sitt hårda arbete och sin höga ambition"
...

View on Facebook