"Bästa skolan i Sollentuna? Vi ger dig kunskap för framtiden!"

Undervisning som utmanar din kreativitet och utvecklar din digitala förmåga.

Om skolan

• Kommunal förskola och skola med goda resurser
• Vi strävar mot att bli bästa skolan i Sollentuna
• Professionella pedagoger
• Goda kunskapsresultat och höga meritvärden
• Grundskola där du kan gå från förskolan till nian
• Modern teknik (IKT) är en naturlig del i vår undervisning
• Eget kök med god mat och riklig salladsbuffé
• Naturskön miljö i hjärtat av Viby

 

Runbacka skolor är en kommunal skola i Sollentuna.

Runbacka skolor är en kommunal förskola och skola i Sollentuna.

Runbacka-skolor-Sollent-15-17

Skärmavbild 2015-09-21 kl. 09.53.04

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolcertifikat Runbacka skolor Sollentuna 2015

Aktuellt på skolan

Runbacka skolor har minst mobbning i hela världen!

Resultaten från årets mobbningsenkät (“Olweusenkäten”) har kommit och vi är glada över att ha fått ett otroligt positivt resultat även i år.

Resultatet visar att 98% av våra elever inte känner sig mobbade på vår skola.

Det är ett historiskt bra resultat. Över hela världen (främst i Norge, Sverige och Danmark) och i hela Sollentuna kommun jobbar skolor med Olweusmetoden och kommunens snitt på 4,3 % mobbning är det bästa resultatet av alla som jobbar med denna metod. Kollar man skola för skola i kommunen så ligger vi alltså bäst till med våra 98%. Vi är självklart inte nöjda förrän vi hamnar på 100% nöjda elever men är glada över att vara på så god väg dit.

Även resultatet över hur eleverna tycker att vi motverkar mobbing är mycket bra och har ökat. Det visar att eleverna har ett ökat förtroende på oss i skolan vilket vi är mycket glada för.

Läs mer om metoden här: http://runbackaskolor.se/sample-page/elevhalsan/olweus/
Kundundersökningen
Nu har också resultatet ifrån kundundersökningen kommit ut på Sollentuna kommuns hemsida. Vi är tacksamma över er feedback och är glada över att se att ni är så nöjda med vår verksamhet.

Överlag ligger vi över kommungenomsnittet i nästan alla delar, men vi tar självklart till oss de delar där vi ligger lite sämre till och prioriterar tid för att utveckla dessa bitar.

Mer info här: https://www.sollentuna.se/…/kvalitet…/kundundersokning_2016/

Film om skolans fritidsverksamhet, gjord av elever och personal tillsammans:

Sportlov!

sportlov

Vi vill önska er alla ett härligt sportlov. Hoppas ni får möjlighet till vila och återhämtning oavsett om ni är hemma, bortresta eller hänger med oss på fritids eller klubben.

Välkomna tillbaka måndag v. 10

då jobbar vi halvdag, lektioner till 12:30

fritids o klubb är förstås öppna efter det.

Med anledning av händelsen på Edsbergsskolan i Sollentuna idag.

En elev har under dagen blivit allvarligt knivskuren på Edsbersgsskolan, enligt information som vi fått är skadorna inte livshotande.
Vi har under eftermiddagens lektioner pratat med våra elever (anpassat efter ålder) för att beskriva vad vi vet ännu så länge och också fånga upp det tankar och frågor det finns om detta. Vi kommer vid behov fortlöpande informera eleverna om händelsen allt eftersom vi får mer information samt kommer fortsätta prata om detta under morgondagen. Vi ber er föräldrar vara lyhörda för era barns tankar om händelsen och meddela oss om ni anser att ert barn behöver mer stöd.

Efter händelsen i Trollhättan har vi en ökad säkerhet på skolan vilket bland annat innebär att besökare anmäler sig till expeditionen och att vår krisplan har aktualiserats. För de enskilda elever som behöver prata mer om händelsen finns även kurator Elisabet eller skolsköterskan Jeanette tillgänglig. Polisen uppger att inget hot föreligger för andra skolor i området.

Våra tankar går också till alla elever och personal på Edsbergsskolan samt förstås för den drabbade eleven med familj.

 

 

 

Bildresultat för förskoleklass

Välkommen hit!!

Nu är det dags att ansöka om plats för hösten för er som ska börja förskoleklass.

Här kan ni träffa oss:

16/1 – Skolmässa på stinsen – kom och säg hej!

26/1 Föräldramöte för blivande sexåringar. 18:00 – ca 19:30

29/1  Öppet hus för alla föräldrar som vill komma hit och vara med på en lektion eller titta runt i våra fina lokaler.  9:00 – 11:00

Välkomna!

 

 

 

En skola tillgänglig för alla

Runbacka skolor är med i senaste numret av “Enterprise magazine”,  en tidning som man t ex hittar i väntrum på olika företag.

“Runbacka skolor i Sollentuna inkluderar både förskola och skola, samt en kommungemensam grupp döpt Fenix. Söktrycket hit är högt och skolan placerar sig i kommuntoppen med sina meritvärden för årskurs nio….”

Läs hela artikeln här: http://www.enterprisemagazine.se/nyheter/en-skola-tillganglig-for-alla

 

Fredag 23/10. Med anledning av gårdagens tragiska händelse i Trollhättan:
Våra tankar går till elever och vuxna på Kronan i Trollhättan. Det är en tragisk händelse som kommer leda till många tankar och reflektioner på skolan och hemma.

På Runbacka kommer vi under morgondagen ha många samtal om händelsen och alla pedagoger kommer ge utrymme för de frågor och rädslor som eleverna kan ha.

Vi kommer i samråd med andra skolor i kommunen att gå igenom våra rutiner för besökare samt okända på skolan för att alla ska känna sig säkra och trygga på Runbacka.

Föräldrautbildningar

Föräldrar är viktiga för sina barn, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder man vill vara. Då kan man behöva stöd för att hitta vägen i sitt föräldraskap. Sollentuna kommun erbjuder stöd i föräldraskapet från graviditeten tills barnet går ut grundskolan.Du kan som förälder få enskilt stöd eller delta i en föräldragrupp. Allt är kostnadsfritt. De föräldrautbildningar som erbjuds under hösten 2015 är

  • ABC – Alla Barn i Centrum
  • Trygghetscirkelns föräldraskap
  • KOMET

OBS! Sista ansökningsdatum är den 15 juni. Här hittar du mer informationom olika former av föräldrastöd, kontaktuppgifter samt formulär för intresseanmälan att delta i grupp:

Sprid gärna denna info till alla personal och föräldrar. Tack!
Familj- och förskoleteamet / Enheten för föräldrastöd

Information till vårdnadshavare

Arbetet med att rekrytera en rektor för Runbacka är nu klart. Ny rektor är Maria Nyström. Maria har de senaste åren varit biträdande på Tegelhagen och kommer succesivt att fasas in i tjänsten som rektor.

Jag är glad att Maria valt att ta detta uppdrag och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med henne och Runbackas skolområde med utmaningen att skapa Sveriges bästa skolor.

Med vänlig hälsning

Daniel Broman

Förvaltningschef

Fokus Sollentuna

Kommunen startar en serie temaföreläsningar riktade mot invånarna.  Först ut är temat Trygghet och säkerhet och det är Socialkontoret och Trafik- och fastighetskontoret som startar med var sin föreläsning den 27 maj. Läs mer i inbjudan. Kommunens övriga förvaltnigar kommer att finnas på plats med information kring temat utifrån det egna perspektivet. BUK finns där med Olweusinformation.

Våga visa

Runbacka skoor fick mycket fina vitsord från Våga visa efter att de granskat skolan under höstterminen. Vi fick höga betyg kring normer och värden, elevinflytande, skolans stratigiska arbete samt elevernans kännedom om kursplaner och centralt innehåll. Våga visa är ett samarbete mellan åtta kommuner kring utvärdering och uppföljning av verksamheten. Observatörerna är erfarna pedagoger och skolledare från någon av de andra kommunerna i samarbetet.  Varje observation resulterar i en rapport där verksamheten beskrivs och bedöms utifrån läroplanernas målområden. Läs hela rapporten om Runbacka här.

Skolan i sociala medier

Följ oss på Twitter, Pinterest och gilla oss på Facebook för att se vad som händer på skolan.

I onsdag besökte år 9 Rudbeckskolan för att jobba med kriminalteknik. De fick lära sig praktiskt hur det fungerar med t ex fingeravtryck, blodspår och förfalskade sedlar

Trevlig helg!
...

View on Facebook

Fler och fler i år 3 har fått sina första mobiler och "innegrejen" nu är att börja byta nummer och skaffa konton på sociala medier.
Med detta kommer så klart mycket roliga saker men även en del tråkigheter.

Därför fick dagens olweusmöte gå i det digitala spåret.

Flera suckade och rullade med ögonen när jag ställde frågan:
"Hur vet man vem det är man skriver till när man smsar/chattar/mailar/på sociala medier?"
- ”Man frågar vem det är”
- ”På vissa sidor, typ snapchat, kan man se en bild på profilen och då vet man vem det är”
- ”Om man får någons nummer eller användarnamn från någon man känner så vet man ju att det är rätta personen”
....var några av svaren jag fick.

Sedan tittade vi på denna film från Informationssäkerhetsskolan.
(Tips på bra sida med flera filmer riktade mot de yngre "nätet-nybörjarna!")
-Pojken frågade vem det var han skrev till.
-Han såg en bild.
-Han fick mailadressen av några han kände väl.

Knäpptyst i klassrummet.
Sen hade vi riktigt bra diskussioner kan jag lova!
/Anna

www.youtube.com/watch?v=I0dDKB_hAw4
...

View on Facebook

Idag firar vi fritidshemmens dag med överraskningsmellis, utedisco och en rekordlång teckning! ...

View on Facebook